De Projecten  (Werkervaring)

Golf/leisure

 • Opstellen verbeterplan
 • Beoordeling/advies exploitatie(cijfers)
 • Begeleiden aanleg nieuw(e) golfbaan,-centrum
 • Voorbereiden exploitatie golfbaan,-centrum (businessplan, exploitatiebegroting opstellen, tariefvaststelling, marketing etc.)
 • Opzetten businessclub, benaderen potentiŃ‘le leden golfbaan,-centrum
 • Onderzoeken aankoop golfbaan
 • Bedenken en implementeren van nieuw commercieel beleid
 • Acquireren samenwerkingspartners
 • Begeleiden, coachen exploitanten, eigenaren en/of golfbaanmanagers
 • Uitvoeren tevredenheidsonderzoek/mysteryguestbezoek
 • Onderzoeken subsidiemogelijkheden
 • Hospitality check
 • Project-/interim-management
 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren (gemeentelijk) sportparkgolf (zie ook:www.sportparkgolf.nl)
Franchise
 • Begeleiden franchisenemers
 • Acquisitie nieuwe franchisenemers
 • Verbeteren werking franchiseraad, opstellen reglement
 • Verbeteringen doorvoeren bij franchise-organisatie
 • Opstellen dashboard en inrichten benchmark

Consultancy

 • Aansturen van outsourcingprojecten (uitbesteding administratieve processen) incl. omzetverantwoordelijkheid
 • Omzetten van ideeën in proposities en het vermarkten van produkten
 • Processen inrichten
 • Coachend leidinggeven aan professionals (consultants en projectmanagers)
 • Opzetten van bedrijfsonderdeel Interim Professionals. Realiseren van omzet en rendement, uitbreiden netwerk

Financiёle/ Verzekeringsbranche

 • Lijn- en projectmanagement
 • Inrichten back- en front-office
 • Cultuurveranderingstrajecten gericht op het verbeteren van de samenwerking 
 • Verbetertraject leiden van taak- naar klantgericht werken
 • Procesverbeteringen/Operational Excellence doorvoeren
 • Opzetten van opleidingsprogramma’s
 • Onderzoeken outsourcing van werkzaamheden
 • Implementeren nieuwe organisatiestructuur
 • Opzetten performance management
 • Verzuimmanagement
 • Introduceren van projectmatig werken
 • Coachen van leidinggevenden