Slim Procesmanagement

Ondernemen vraagt ook om slim procesmanagement; slim werken ligt aan de basis van effectiviteit en efficiëntie. Goed ingerichte processen zorgen ervoor dat uw organisatie beter beheersbaar is. Bedrijfsprocessen vormen bovendien de basis voor allerlei vormen van zelfsturing door en betrokkenheid van medewerkers. Goed ingerichte processen versterken bovendien het lerend vermogen van de organisatie. Door samen processen in kaart te brengen wordt een basis gevormd voor verbeteren en een kritische blik op uw processen levert vaak ‘quick wins’ op. 

Doelgericht projectmanagement

Projecten starten vaak veelbelovend, maar kunnen verzanden door afleidingen en verstoringen gedurende het project. Focus op het overeengekomen eindresultaat, vasthouden aan structuur en maximale samenwerking binnen het project kenmerken de aanpak van De Toevoeging Management.

Pro actief interimmanagement

Bij veranderingstrajecten of als een organisatie een duidelijke koersverandering voor ogen staat – bijvoorbeeld focus op een andere markt of het veranderen van de organisatiecultuur – kan de inzet van een interimmanager zorgen voor versnelling en/of bestendiging van de gewenste veranderingen. 

Verbindende sales

Sales of acquisitie gaat allang niet meer over ‘zoveel mogelijk profijt behalen voor één partij’. Een verkopende partij, die oog heeft voor de belangen van de kopende organisatie, bouwt een duurzame relatie op, gericht op een wederzijds profijtelijke situatie.

Stimulerende coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding in een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coachee vergroot zijn of haar inzicht, vaardigheden en mogelijkheden; de coach ondersteunt dit proces. Bij de aanvang van een coachingstraject worden gezamenlijk concrete doelen bepaald, die een verrassende uitkomst niet in de weg hoeven te staan. De situatie en persoonlijkheid van de coachee bepalen mede de aanpak van de coach. Coaching van De Toevoeging Management is altijd gericht op de werksituatie, stelt de doelen van de coachee voorop en kenmerkt zich door het verregaand verplaatsen in de coachee, waarbij meerdere stijlen kunnen worden toegepast (bijvoorbeeld de provocatieve).

Bruikbaar advies

Advies moet bruikbaar zijn en moet vooral niet leiden tot het vullen van bureauladen met adviesrapporten.  De Toevoeging Management is ook graag betrokken bij de implementatie van gegeven advies om mede verantwoordelijkheid te dragen voor het effect van advies.